TIMESCAPE GARDEN – KULTURNATTEN 24 SEPTEMBER

 

24 SEPTEMBER TIMESCAPE GARDEN

kl. 14.00 - 21.00

Plats: Timescape Garden, Syltenberget, Norrköping


DANS & DESIGNWORKSHOP
kl. 14.00 & 16.00
pågår 1,5 h

Delta i ett unikt designprojekt av en blomsterträdgård som sker i mötet mellan dans och landskapsarkitektur. Tillsammans med koreografen Anna Asplind kommer du få prova på "att se" en plats genom enkla rörelser, du blir guidad i ett så kallat dans score genom hörlurar. Vi översätter spår av rörelserna i keramik (leran bränns inte).  Inga förkunskaper krävs och alla är välkomna oavsett fysiska förutsättningar.

Timescape Garden score - ljudfil

KERAMIKBÅL, LJUSVANDRING, PERFORMANCE OCH KONSERT
kl 18.00 -21.00

Upptäck Syltenbergets ruiner i en ljusvandring med tipspromenad. Värm dig vid elden där spår av dans bränns i lera eller grilla en korv i en suggestiv ljudvärld. Olika konstupplevelser erbjuds under kvällen. kl.18.00 - 21.00.


18.00
Korvgrillning, ljus- och tipspromenad (pågår hela kvällen - obs svår terräng)

18.30 Upplev platsen genom att delta i enkla rörelseimprovisationer utformat för platsen och designprocessen, du både upplever ett danskonstverk samtidigt som du blir en del av ett performance


19.30
Konsert med ljudkonstnären Tomas Björkdal som spelar akustiska ljud, som får vara som de är, läggs lager på lager, manipulerats, stretchas ut, vänds ut och in i en elektroakustisk komposition med och för platsen.

Projekt partners:
Peter Lynch, arkitekt (projektledare).
Anna Asplind, dansare/koreografMartin Heidesjö, samhällsplanerare, Norrköping kommun.
Dr. Mats Nordahl, datavetare, KTH Stockholm.

Programmet är en del av projektet Timescape Garden som under flera år arbetat med Syltenberget för att skapa en vild blomsterträdgård med hög biodiversitet och en unik design som tillvaratar olika arters önskningar och behov. Syltenberget är en del av Norrköping kommuns exploateringsområden. Projektet finansieras av Vinnova och leds av Peter Lynch, Forskningsingenjör KTH Arkitekturskolan.

Läs mer om hela projektet

Image
Timelaps image of dance explorations Feb 1 - May 19, 2021 "Being Sky"

Image
Design Proposal, scale 1:350. Block Print: Peter Lynch.

Image
Merged movement tracks of dancer, April - May 2021, with and without movement of trees and grass. Asteriks marks spatial explored centers.

Image
Timelaps image of dance explorations Feb 1 - May 19, 2021 "Being Sky"

Image
Design Proposal, scale 1:350. Block Print: Peter Lynch.

Image
Merged movement tracks of dancer, April - May 2021, with and without movement of trees and grass. Asteriks marks spatial explored centers.