TIMESCAPE GARDEN – KULTURNATTEN 29-30 SEPTEMBER 2023

 

29-30 SEPTEMBER TIMESCAPE GARDEN

Plats: Timescape Garden, Syltenberget, Norrköping


Som en del av Den inre världsutställningens program av Åsa Jungnelius och Konstmuseet i Norrköping ordnar Timescape Garden ett program på Syltenberget.

29 SEPTEMBER
kl.15.00-16.00
VANDRING

Promenad och fika på Syltenberget om dåtid, nutid och framtid med Norrköping kommuns stadsbyggnadsstrateg Martin Heidesjö

30 SEPT
kl. 14.00-15.00
DANSWORKSHOP

Upplev en unik vildträdgård som skapats i mötet mellan dans och landskapsarkitektur.  Genom att delta i enkla rörelseimprovisationer utformat för platsen och designprocessen upplever du både ett danskonstverk samtidigt som du blir en del av en performance. Under ledning av koreografen Anna Asplind. 

Inga förkunskaper krävs och alla är välkomna oavsett fysiska förutsättningar.

Timescape Garden score - ljudfil 

KONSERT
kl 12.00-14.00 & 15.00-17.00

Norrköping Electronic Music Community (NEMCOM) bjuder in till ett ljudlandskap och liveakter på Syltenberget.

LINEUP—
Del I • Ljudlandskap
12-13 #aBreathing - in harmony with the blue sky and open air
13-14 #aFlow - in harmony with the brown soil and green grass

Del II • Dogma Noveau
1500-1530 Daniel Oak [DJ]
1530-1600 Meteer [LIVE]
1600-1630 Relästation [LIVE]
1630-1700 Einmann-Bunker [LIVE]

Mer info på Nemcoms Facebook event: https://fb.me/e/369XNAoxm

Timescape Garden är en del av Paviljong #9: Urpaviljongen
Läs mer på:
www.norrkopingskonstmuseum.se

Projektet stöds av Norrköpings kommun


Projekt partners:
Peter Lynch, arkitekt (projektledare).
Anna Asplind, dansare/koreografMartin Heidesjö, samhällsplanerare, Norrköping kommun.
Dr. Mats Nordahl, datavetare, KTH Stockholm.

Programmet är en del av projektet Timescape Garden som under flera år arbetat med Syltenberget för att skapa en vild blomsterträdgård med hög biodiversitet och en unik design som tillvaratar olika arters önskningar och behov. Syltenberget är en del av Norrköping kommuns exploateringsområden. Projektet finansieras av Vinnova och leds av Peter Lynch, Forskningsingenjör KTH Arkitekturskolan.

Läs mer om hela projektet

Image
Timelaps image of dance explorations Feb 1 - May 19, 2021 "Being Sky"

Image
Design Proposal, scale 1:350. Block Print: Peter Lynch.

Image
Merged movement tracks of dancer, April - May 2021, with and without movement of trees and grass. Asteriks marks spatial explored centers.

Image
Timelaps image of dance explorations Feb 1 - May 19, 2021 "Being Sky"

Image
Design Proposal, scale 1:350. Block Print: Peter Lynch.

Image
Merged movement tracks of dancer, April - May 2021, with and without movement of trees and grass. Asteriks marks spatial explored centers.