INSISTING ON

 
Anna Asplind, Daniel AlmgrenRecén, Anna Koch med livemusik av Mats Lindström

Insisting on är kroppar som
med skräckblandad förtjusning
hoppar sig genom repetitiva rytmer och bekanta formationer. Arbetet tar avstamp i den musik som uppstår mellan kroppar i Merce Cunninghams ”Beachbirds for camera”. Genom att studera och praktisera utvalda delar lösgör sig en annan, minst lika formell
kropp, men som här avauktoriseras och ställer frågor kring vem som annekterar vilken rörelse. Den historiska och disciplinerade kroppen tvingas vidare. Kan vi genom att insistera form avdansa dess givna betydelser?

Till koreografin har kompositören Mats Lindström parallellt komponerat verket “Låggradig naturtrogenhet” (2016) som framförs live på scen. Stycket innehåller en del ljudfragment som kommer från havet, men huvuddelen av ljuden skapas genom de fenomen som uppstår när elektroniska kretsar tvingas arbeta utanför sitt normala arbetsområde. Där blir elektronrörelsen i sig själv hörbar. Stycket är inte ett försök att återskapa något i naturen. Kanske är det en motpol?

Första gången koreograferna Anna Asplind, Daniel AlmgrenRecén och Anna Koch arbetade ihop var bland uppstoppade fåglar på stranden i Asplind/AlmgrenRecéns projekt “Den ekologiska teatern” på Biologiska museet i Stockholm. Denna gång möts de genom ”Beachbirds for camera” där dansarna befinner sig mellan fågelkroppen, det mänskliga och klippformationerna på stranden.

Rörelsematerialet i Insisting on har i slutänden inte mycket med den initiala koreografin att göra. Den har förhandlats fram genom att tillsammans ta sig an. Kvar av koreografin finns endast några lämningar och en ringdans.

Daniel AlmgrenRecén

Anna Asplind

Anna Koch

Mats Lindström

Insisting on hade pre-premiär under festivalen Swedish Energies på Issue Project Room i New York 2015.

Producerat av Weld, i samproduktion med Skogen.
Initierat av Anna Koch

Utvecklat och framfört av Asplind, AlmgrenRecén, Koch med livemusik av Mats Lindström

Med stöd av Stockholms stad, Statens kulturråd, Stockholms läns landsting och Konstnärsnämnden.