958 m i Backa

 

958 m i Backa is created for schools together with 534 m i Kärra and 392 m i Tuve. The walks are taking place in the northern part of Gothenburg around the main squares at the different sites. The sound file is available at the local library, Backa Bibliotek. Ask for mp3- players at the information desk and start inside the library. Only available in Swedish.

PRAKTISK INFO 958 m i BACKA

VAR
Ni startar inne på biblioteket i Backa centrum. Se Karta.

HUR
Mp3-spelarna finns att låna på biblioteket. Du kan boka mp3-spelarna genom att ringa eller maila biblioteket.
Telefon: 031 – 366 90 10.

NÄR
Promenaden tar ca: 30 min och kan göras under bibliotekets öppettider.

ATT TÄNKA PÅ
Förskola/Lågstadiet:
Pedagogerna går promenaden själva för att få inspiration till att ta med barnen ut och återskapa vissa utvalda moment utan mp3-spelare.

Mellanstadiet:
Pedagogerna går promenaden själva för att lära känna vägen och momenten i promenaden samt bekanta sig med tekniken. När klassen går promenaden går en pedagog i första gruppen och en i sista för att kunna guida eleverna rätt, det kan vara svårt för vissa barn att ta till sig instruktioner och orientera sig i rummet.

Högstadiet:
Eleverna kan gå promenaden själva men det är bra om pedagogen har provat innan eftersom det kan ge en trygghet för gruppen.

Rörelsehindrare:
Det går att pausa ljudfilen ifall det går för fort. Alla moment går att anpassa efter egna förutsättningar.

TIPS
Gå gärna promenaden flera gånger. Efter första gången kommer eleverna känna sig säkrare på vägen och få ut mer av rörelseimprovisationerna.

Ha inte för mycket att bära på samt oömma kläder.

VARFÖR DANCEWALKS?
För att uppleva närområdet och arkitekturen på ett nytt och annorlunda sätt. För att utveckla motorik och få en bredare förståelse för vad dans kan vara. För att ifrågasätta vad som är tillåtet i det offentliga rummet. Vem sätter ramarna?

Under promenaden nämns intressanta historiska perioder som går att arbeta vidare med i klassrummet:

  • När hisingen låg under vatten.
  • Backa – Hisingens trädgård.
  • När Backa införlivades med Göteborg stad och bebyggelsens förändring.

Vad gör du?
Är en vanlig fråga till besökaren av koreografen Anna Asplinds verk Dancewalks. Att utmana sociala normer är en del av konceptet Dancewalks. Men också att utforska platser med kroppen, att upptäcka hemliga rum. Bortglömda, historiska och vackra miljöer. Men också “tråkiga” rum i vår vardagsmiljö. Genom instruktioner från en mp3-spelare leds du ut på en promenad där arkitektur och rörelse står i fokus. En upplevelse som du kommer att minnas länge.

Idé och korografi Anna Asplind
Musik Joel Alter
Med stöd från Norra Hisingens stadsdelsförvaltning och Kulturrådet