MIN STADSPARK

 
“Min stadspark” är ett utforskande tvärdisciplinärt konstprojekt som genomförts i Falu stadspark under 2021-2022. Koreografen Anna Asplind, biologen Anders Telenius och journalisten Albin Boman har utifrån sina olika perspektiv fördjupat sig i såväl sociala som historiska, ekologiska och personliga berättelser. De olika perspektiven och berättelserna har flätats samman och legat till grund för de enskilda verken vilka blir till lager i Stadsparken. Den gemensamma målsättningen är en fördjupad tolkning av Falu stadspark. Konstprojekt har resulterat i tre delar. En upplevelsepromenad, intervjuer och en rapport.

STADSPARKEN
Kartan visar var Anna Asplinds Upplevelsepromenaden går och ger en överblick över de beskrivna naturtyperna i Anders Telenius rapport.
Image

“Min stadspark” är en del av ett större konstprojekt “​​Lager på lager” som genomförs av Bild och form, under Kultur- och Bildningsförvaltningen i Region Dalarna. Projektet pågår i området kring Falu Lasarett och består av olika konsthändelser i stadsparken. Lager på lager indikerar en djupgående undersökning av Stadsparken där olika lager av kunskap, historier, berättelser, röster, ekologiska och sociala värden framträder. Konstprojektet startade 2021 och har sedan dess bjudit in olika konstnärer och kompetenser att arbeta med parken för att synliggöra dess värden inför ett kommande restaureringsprojekt.  Läs mer om "Lager på lager"

“Min stadspark” är ett utforskande tvärdisciplinärt konstprojekt som genomförts i Falu stadspark under 2021-2022. Koreografen Anna Asplind, biologen Anders Telenius och journalisten Albin Boman har utifrån sina olika perspektiv fördjupat sig i såväl sociala som historiska, ekologiska och personliga berättelser. De olika perspektiven och berättelserna har flätats samman och legat till grund för de enskilda verken vilka blir till lager i Stadsparken. Den gemensamma målsättningen är en fördjupad tolkning av Falu stadspark. Konstprojekt har resulterat i tre delar.

STADSPARKEN
Kartan visar var Anna Asplinds Upplevelsepromenaden går och ger en överblick över de beskrivna naturtyperna i Anders Telenius rapport.
Image
“Min stadspark” är en del av ett större konstprojekt “​​Lager på lager” som genomförs av Bild och form, under Kultur- och Bildningsförvaltningen i Region Dalarna. Projektet pågår i området kring Falu Lasarett och består av olika konsthändelser i stadsparken. Lager på lager indikerar en djupgående undersökning av Stadsparken där olika lager av kunskap, historier, berättelser, röster, ekologiska och sociala värden framträder. Konstprojektet startade 2021 och har sedan dess bjudit in olika konstnärer och kompetenser att arbeta med parken för att synliggöra dess värden inför ett kommande restaureringsprojekt. Läs mer om "Lager på lager"

Image

Man with drapery (2015)
Fredrik Raddum
 (foto Anna Asplind)